Title

MICHAŁ KOZICKI

Position

CEO

Location
Categories
Bio

Prezes Zarządu HBO Polska. Pracuje w HBO od 2004 roku, od początku w dziale sprzedaży. Wcześniej pracował jako Sales Manager w Microsoft Business Solution Education Center. Jest absolwentem Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie, studiów podyplomowych z psychologii biznesu na Akademii Leona Koźmińskiego oraz programu INSEAD CTAM Europe Executive Management.

Linkedin profile

https://www.linkedin.com/in/michał-kozicki-5310014/

HI

DOWNLOAD

DIGITEXPO PDF
AGENDA & TRAVEL INFO